WAT WE DOEN

Voor B2B bedrijven brengen wij in kaart welke klanten en produkten bijdragen tot de winst en welke de winst juist reduceren. Met deze informatie kunnen onze opdrachtgevers in korte tijd hun winstpositie aanzienlijk verbeteren.

Draagt elke klant wel bij tot de winst?

Groot is de verbazing als we in kaart brengen dat 20-30% van de klanten een winst genereert van ver boven de 100% (huidige winstniveau). Groter is de verbazing dat slechts een klein percentage van de klanten zo verliesgevend is dat die hoge winsten krimpen tot normale winsten. Een heel grote tussengroep levert slechts een marginale bijdrage tot de winst. “Waarom heeft niemand ons hier eerder op gewezen?”

VAN MASSA- NAAR NICHE MARKETING

Veel B2B bedrijven stammen nog uit het tijdperk van massa marketing. Meer omzet was meer winst. Maar in de tussentijd zijn bedrijven klantgerichter geworden. Meer diversiteit qua producten, opties, service, meer afzetkanalen,  kortere levertijden en kleinere ordergroottes. Dit creeerde meerwaarde en loyaliteit maar dat kwam niet zonder kosten. Complexiteit steeg exponentieel, de overheadkosten nodig om deze complexiteit te managen, explodeerden enorm.

Bron: Kaplan & Anderson

VAN CONTRIBUTIE MARGE NAAR …

Ook al is de kostenstructuur veranderd, de kostprijsberekening vaak niet. Het bewustzijn groeide dat  betere calculatiemethoden nodig waren. We zijn nu 30 jaar verder en in staat om de winstgevendheid redelijk nauwkeurig per klant, product of voor andere dimensies te berekenen. Maar helaas brengen de meeste bedrijven hun winst nog niet gedetailleerd, in kaart. En zien daarom nog steeds niet dat tot 40% van de klanten/producten verliesgevend is.

Bron: First Steps to Profitability Turnarounds

Berekenen van winst op product/klant niveau is tot NU alleen gedaan door de grote jongens

In realiteit kun je in bedrijven meerdere verdien- en verliesmodellen onderscheiden. De complexiteit daarvan is niet te vangen in een boekhoudsysteem. Daarom zijn er de afgelopen 30 jaar heel gespecialiseerde systemen ontwikkeld die daartoe wel in staat zijn. De ontwikkeling daarvan kostte veel tijd en geld. Daarnaast was er zeer gespecialiseerd personeel nodig. Dit vertaalde zich in hoge kosten en deze systemen waren daarom ook alleen voor grote bedrijven rendabel in te zetten. Daar komt nu gelukkig verandering in! Maar waarom komt dit nu juist op een gunstig moment?

WAAROM NOODZAKELIJK

Iedereen heeft een plan… totdat ze onderuit gaan…

MIKE TYSON, BOXER

Traagheid verandert verdienmodellen automatisch in verliesmodellen. Concurreren is nog nooit zo makkelijk geweest!

De levensverwachting van bedrijven holt al jaren achteruit. In 1935 was deze nog 90 jaar, nu rond de 18 jaar. Eastman Kodak is een sprekend voorbeeld van hoe snel de afbraak kan gaan. In 2005 nog de grootste fabrikant van digitale camera’s in de VS, begin 2012 vroeg het een faillissement

aan.  Half jaar daarvoor had het nog bijna $1 miljard in kas.

De meeste bedrijven die in de problemen komen, werken heel professioneel… met plannen en budgetten…

De grote les is dat DIT dus zeker niet het antwoord is op de nieuwe dynamiek. Stilstand drijft een bedrijf automatisch in de gevarenzone. Hoe kom je hier weer uit?

Iedereen weet dat innoveren noodzakelijk is…

Dat is niet het probleem. Het wordt anders als de (noodzakelijke) innovatie conflicteert met je huidige activiteiten zoals ook het geval was bij Eastman Kodak. Start-ups daarentegen kunnen met  schone lei beginnen, hoeven geen rekening te houden met allerlei bestaande structuren, belangen en investeringen die terugverdiend moeten worden. Ze kunnen daarom in zeer korte tijd een complete bedrijfstak ontwrichten. Bestaande (middel) grote bedrijven hebben hier duidelijk een nadeel, hoe gaan ze om met dergelijke conflicten?

VECHT OF

Vastklampen aan oude successen, agressieve marketing, kortingen, continu reorganiseren. Kan ook zelfs zo zijn dat het veel blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling maar dit leidt niet tot nieuwe verdienmodellen. Succes wordt gemeten aan de hand van het halen van budgetten.

NADEEL

Los van moraliteit, het werkt niet meer… Kan tijdelijk leiden tot meer omzet maar als je niet weet welk type klant winstgevend is en welk type niet, bestaat de kans dat het bedrijf NOG MEER verliesgevende klanten binnenhaalt. Kost veel geld, geld dat beter besteed kan worden. Halen van budgetten kan tot een valse veiligheid leiden. Einde komt snel als het geld op is.

(ONT)VLUCHT

Bewust worden dat verschillende verdien- en verliesmodellen in je onderneming samenkomen. Weten welke activiteiten, producten en klanten bijdragen tot de winst en welke tot verlies. Concentreer je op wat winst genereert. Transformeer of stoot dat af wat tot verlies lijdt. Verder groeien/innoveren vanuit een zeer winstgevende KERN.

VOORDEEL

Concentreren op en uitbouwen van je winstgevende KERN leidt direct tot meer resultaat zonder hoge investeringen. Geen risico’s hier. In kaart brengen van winstgevendheid op een gedetailleerd niveau levert direct inzicht waarmee je zonder hoge risico’s verdere stappen kunt zetten.

GROEIEN VANUIT EEN WINSTGEVENDE KERN

IS HET MOGELIJK?

BAIN & COMPANY doet al decennialang onderzoek naar de winstgevendheid van bedrijven wereldwijd. In boeken zoals: Profit from the Core, Repeatability en The Founder’s Mentality, publiceren ze hun bevindingen, zoals:

> 90% van alle bedrijven is NIET in staat om de winst BLIJVEND te laten groeien

meeste groeistrategieen ooit voorgesteld/toegepast werken niet, wat wel werkt:

  1. Focus op winstgevende kernactiviteiten, ook als dit leidt tot een sterke krimp van de omzet

  2. Expanderen vanuit deze kern

  3. Regelmatig deze kern herevalueren

VAN STERKE KRIMP NAAR STERKE GROEI

Koninklijke Vopak biedt bulkopslag voor vloeistoffen en chemicalien. Rond de eeuwwisseling ontstaan uit het samenvoegen van Van Ommeren en Pakhoed. In eerste instantie gaf de Europese Commissie niet het groene licht. Onderdelen moesten worden afgestoten, hierdoor werd de omzet met meer dan 80% gereduceerd. De kern die bleef zorgde voor een sterke groei. In korte tijd verdubbelde de omzet en verviervoudigde de winst, marktwaarde groeide snel, een veelvoud van de oorspronkelijke waarde.

Bron: Wikipedia & Profit from the Core

VAN HALFDOOD NAAR SPRINGLEVEND

Met meer dan 600 miljard steentjes in omloop is LEGO geen onbekende. Tot 1994 richtte het zich primair op deze kern. Daarna volgde een groeistrategie, geleidelijk weg van de kern. In 1993 was de omzet nog $1.6 miljard met een netto winst van +15%. Maar ondanks een sterke groei holde de winst hard achteruit, in 2004 was dit al -28%. LEGO’ marktwaarde daalde destijds met 300.000 euro per dag! Nieuw management zorgde voor een snelle turnaround, weer terug naar de kern. Producten behorende tot de kern werden sterk vernieuwd. In 2009 bedroeg de netto winst weer 24%.

Bron: Repeatability

VAN 0 NAAR 100 OP EEN SMALLE WEG

Spectaculair is de groei van een aantal relatief nieuwe bedrijven zoals  Airbnb, Slack en Facebook. Veelal gebouwd op de puinhopen van de nieuwe economie waarbij heel veel geld werd gestoken in bedrijven die nooit een cent winst maakten. Dit kon niet door gaan en spatte uiteindelijk uiteen. De les die hieruit werd getrokken: ontwikkel alleen een verdienmodel dat schaalbaar is en alleen een product dat je winstgevend kunt verkopen. Bestudeer je deze succesvolle startups dan hebben ze een extreem smalle maar zeer winstgevende kern. Vaak bestaat deze smalle kern uit niet meer dan een enkele… app!

Bron: Growthhackers

VAN STOKOUD NAAR FRIS EN FRUITIG

Ook al neemt de gemiddelde levensverwachting af, er zijn ook bedrijven die al eeuwen bestaan, de oudste is opgericht in 1288. Ze overleefden de Middeleeuwen, de Reformatie, diverse oorlogen en de Industriele Revolutie. Hoe? Naast een aantal andere factoren is het kenmerkend dat ze zeer conservatief zijn op het vlak van de financiering. Bij veel moderne bedrijven draagt 70-80% van de klanten/producten niets bij tot de winst. Maar dit vergt wel veel  (extern) gefinancierd WERKKAPITAAL. Deze oude bedrijven konden traditioneel vaak allen maar uit eigen (beperkte) middelen financieren en maakten dus andere keuzes.

Bron: The Living Company

VOOR WIE

De methodiek kan bij praktisch elke (non-) profit organisatie met succes toegepast worden. Maar…

Wij richten ons voornamelijk op middelgrote B2B bedrijven. B2B omdat wij daar al reeds de nodige ervaring hebben en ons daar gewoon geheel thuis voelen. Vooral omdat wij hier ook heel snel en aanzienlijke waarde kunnen toevoegen. Voor middelgrote bedrijven bieden wij onze eigen systemen en menskracht aan.

De (zeer) grote bedrijven hebben zelf al de nodige oplossingen/systemen en goed opgeleide menskracht in eigen huis om de winst gedetailleerd te berekenen. Voor startups en kleine bedrijven geldt dat deze veel minder complex zijn en wij veel minder waarde kunnen toevoegen.

Binnen onze doelgroep zijn een aantal situaties/opdrachtgevers te onderscheiden:

Snel en gericht knopen doorhakken

Juist in een crisis zie je het verschil tussen bedrijven met een zwakke of sterke (winstgevende) kern. Problemen ontstaan vaak als de meest winstgevende klanten gaan rondkijken en ergens anders tegen een beter aanbod aanlopen. Omgekeerd zie je in een crisis, de verliesgevende klanten die toch al te weinig betalen de zaken verder oprekken. Ze willen nog meer korting of betalen nog later.

Hoe pijnlijk ook maar een snelle oplossing komt vaak voort uit een inzicht waar je verdient en waar je verliest. Pijnlijk omdat het dan ook duidelijk wordt dat in het verleden onnodig veel geld voor de opbouw van werkkapitaal is geleend. Als 70-80% van je bedrijf bestaat uit marginale of verliesgevende activiteiten dan is daar veel kostbaar werkkapitaal voor nodig. Dat wordt later een loden last.

De eerste stap in een turnaround/doorstart is het in kaart brengen van de diverse winst- en verliesmodellen in je bedrijf. Daarna een sterke focus op wat winst levert. Wat geen winst levert transformeer je of stoot je af. Je krijgt ook snel inzicht in wat er verder nog nodig is (capaciteiten/kapitaal).

Snel inzicht, sense of urgency & visie

Bij veel interim opdrachten is het duidelijk dat zaken moeten veranderen maar is van een snel naderend faillissement nog geen sprake. Theoretisch is dit een beter uitgangspunt. En net als bij een doorstart is ook snel inzicht en handelen nodig maar er is een groot verschil. Een verschil in de sense of urgency.

John Kotter heeft decennialang onderzoek gedaan naar verandertrajecten en vond dat meer dan 90% van verandertrajecten gewoonweg mislukt omdat een sense of urgency ontbreekt. Mensen veranderen vaak pas als het echt niet anders kan of men er absoluut van overtuigd is. Hij heeft daarom een 8 punten plan ontwikkeld om dergelijke projecten meer te laten slagen. Het begint logischerwijze met het opbouwen van een gevoel van urgentie, een andere stap is het ontwikkelen van een visie zodat iedereen weet waar het naar toe gaat.  Maar hoe doe je dat als een organisatie nog niet in acuut gevaar zit?

Een analyse van je verlies- en winstmodellen geeft je snel de nodige bouwstenen om een gevoel van urgentie en benodigde visie te ontwikkelen. Een dergelijke analyse geeft je ook snel inzichten in wat de logische vervolgstappen moeten zijn. Prioriteit nummer 1 is niet het afstoten van verliesgevende klanten maar veiligstellen en uitbouwen van de winstgevende kern. Je verschuift eenvoudigweg meer capaciteit richting deze kern. Dat wordt het fundament van het vernieuwde bedrijf. Later kun je marginale en verliesgevende klanten transformeren of afstoten.

Winstontwikkeling in de Turbostand

Familiebedrijven zijn in Nederland heel belangrijk en  zorgen voor 53% van ons BNP en voor 49% van alle werkgelegenheid.  Een groot aantal ondernemers is op leeftijd en wil het bedrijf overdragen. Wellicht dat een groot aantal al veel eerder had willen overdragen maar werd dit door de crisis uitgesteld. Helaas zijn de statistieken minder rooskleurig. Veel beoogde bedrijfsoverdrachten mislukken al op voorhand en bedrijven  worden dan maar opgeheven. De slaagkans van een bedrijfsoverdracht wordt sterk bepaald door de winstontwikkeling in de jaren voor de beoogde overdracht. En die is nu door de crisis negatief beinvloed. Een belangrijk obstakel bij een bedrijfsoverdracht is de mogelijkheid om te financieren.

Onderzoek laat zien dat 70% van de Nederlandse bedrijven een generatiewisseling niet overleeft. Een ander gegeven uit dit onderzoek is dat de winst na overname met meer dan 85% daalt ten opzichte van de winst van voor de overname. Een lager rendement gecombineerd met een hoge financiering zorgt waarschijnlijk voor het lage slagingspercentage. De oplossing ligt ook hier in  het  ALLEEN overnemen van de winstgevende kern zodat de volgende generatie en een veel lagere financiering nodig heeft en meteen meer winst draait. Dat kan gevoelig liggen bij de overdragende partij want daarvoor moet het bedrijf voor overname eerst krimpen. Maar voor de volgende generatie biedt dit de beste kansen.

Een andere mogelijkheid is dat de ondernemer het bedrijf overdraagt aan een externe partij. Doorgaans krijgt de ondernemer dan een bedrag van X keer de jaarwinst. Door ook hier meer te richten op de winstgevende kern kan de ondernemer zijn pensioen snel laten stijgen. Er is hier namelijk sprake van een hefboomwerking.

Building Commercial Success

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

A Tradesman For Any Size Job

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

services-tabs-139154408

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut.

Specialists In Modern Construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam.

Everything you need on your wrist

The amazing watch concept

Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent tasociosqu ad litora torquent peer inpet mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis. Cras eleifend aliquam turpis, vitae aliquam eros blandit vel. Praesent id dolor id esteod maximus id vitae eros. Nullam vehicula mattis sapien, sit cras volutpat, ante vulputate lacinia fringilla. Mauris lobortis, ex id pellentesque tincidunt.

Buildings

Quis autem vel eum iure reprederit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Artfully Crafted

Quis autem vel eum iure reprederit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum.

Get A Quote

Renovate

Quis autem vel eum iure reprederit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Freshly New

Quis autem vel eum iure reprederit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum.

Get A Quote

Construct

Quis autem vel eum iure reprederit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Perfect Lines

Quis autem vel eum iure reprederit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum.

Get A Quote

Exclusive

Quis autem vel eum iure reprederit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

Planning

Quis autem vel eum iure reprederit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum.

Get A Quote

Fine Details

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

VOOR WIE

Avada & Avada create exceptional properties, including residential and commercial developments.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce odio tellus, ullamcorper id tempor in, hendrerit ut nulla. Maecenas dignissim tellus at quam interdum tempus.

Phasellus ultricies, urna nec accumsan vehicula, turpis ipsum tristique ligula, eget congue est enim suscipit turpis cras nectus ipsum.

Etiam purus lorem, aliquet a eros sit amet, vestibulum finibus augue. Cras egestas neque vitae dui tincidunt, vitae tristique tellus volutpat. Fusce justo ante, interdum in augue in, commodo imperdiet turpis.

Maecenas justo neque, efficitur sit amet scelerisque eu, ornare a justo. Morbi scelerisque ex ut consequat vestibulum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent vel augue rutrum, scelerisque velit non, interdum nisl. Nunc accumsan commodo elit nec dapibus. Quisque aliquam eleifend nibh, eget finibus purus sagittis vel. Donec maximus egestas turpis sit amet luctus. In vitae libero enim.

HET PROCES

Avada & Avada create exceptional properties, including residential and commercial developments.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce odio tellus, ullamcorper id tempor in, hendrerit ut nulla. Maecenas dignissim tellus at quam interdum tempus.

Phasellus ultricies, urna nec accumsan vehicula, turpis ipsum tristique ligula, eget congue est enim suscipit turpis cras nectus ipsum.

Etiam purus lorem, aliquet a eros sit amet, vestibulum finibus augue. Cras egestas neque vitae dui tincidunt, vitae tristique tellus volutpat. Fusce justo ante, interdum in augue in, commodo imperdiet turpis.

Maecenas justo neque, efficitur sit amet scelerisque eu, ornare a justo. Morbi scelerisque ex ut consequat vestibulum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent vel augue rutrum, scelerisque velit non, interdum nisl. Nunc accumsan commodo elit nec dapibus. Quisque aliquam eleifend nibh, eget finibus purus sagittis vel. Donec maximus egestas turpis sit amet luctus. In vitae libero enim.

DE VOLGENDE STAP

Avada & Avada create exceptional properties, including residential and commercial developments.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce odio tellus, ullamcorper id tempor in, hendrerit ut nulla. Maecenas dignissim tellus at quam interdum tempus.

Phasellus ultricies, urna nec accumsan vehicula, turpis ipsum tristique ligula, eget congue est enim suscipit turpis cras nectus ipsum.

Etiam purus lorem, aliquet a eros sit amet, vestibulum finibus augue. Cras egestas neque vitae dui tincidunt, vitae tristique tellus volutpat. Fusce justo ante, interdum in augue in, commodo imperdiet turpis.

Maecenas justo neque, efficitur sit amet scelerisque eu, ornare a justo. Morbi scelerisque ex ut consequat vestibulum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent vel augue rutrum, scelerisque velit non, interdum nisl. Nunc accumsan commodo elit nec dapibus. Quisque aliquam eleifend nibh, eget finibus purus sagittis vel. Donec maximus egestas turpis sit amet luctus. In vitae libero enim.

RECENT
PROJECTS

Avada & Avada is an award winning company with a reputation for consistent innovation at the highest level of design.